Fi Network

Bir zamanların olmazsa olmazı, Cep Saatleri

24.08.2017 Fi Network

Cep saatleri ilk defa 15. yy'da ortaya çıkmış olup günümüz saatlerinin prototipini oluşturmuştur. Modena Dükü, Manta Markizi ve Şeyh Dede gibi tarihi isimler bu ilk cep saatlerini kullanan şahıslardır. 1462 yılında, İtalyan saatçi Bartholomew Manfredi, Manta Markisi’ne bir mektup yazarak, ona Modena Dükü’nünkinden çok daha güzel bir cep saati yapmayı önermiştir. Bu belge, cep saatine ilişkin en eski belgedir. 

İlk cep saatleri yapısı gereği oldukça ağırdır.  Pek çok zanaatkar özellikle demir ustaları  cep saatleri için tasarımlar geliştirmiştir. Çelikten imal edilen bu saatler oldukça ilgi görmüştür. 

16. yüzyılda cep saatleri toplumun üst kesimlerinin kullandığı bir aksessuara dönüşmüştür. Almanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi çelik yerine altın ve gümüş saat üretimine başlamıştır. 1509 yılında, Nürenberg`li Alman saatçi Peter Henlein, madeni parçalardan ilk cep saatini yapmıştır. Henlein, çelik yay yerine domuz kılı kullanmıştır. Bu ilk cep saati "Nürenberg Yumurtası" diye tanımlanmaktadır. Günümüze kadar kalan en eski saat olma özelliğine sahip bu eser, halen Philadelphia Memorial Hall’da muhafaza edilmektedir.

17. ve 18. yüzyıl saat teknolojisi açısından pek çok gelişmenin  yaşandığı dönemlerdir. Sanayi Devrimi ile beraber demiryolu yapımına ağırlık verilmesi zamanlamanın hayati önem taşıdığı bu aşamada cep saatlerinin önemini  arttırmış ve cep saatleri yeniden orta ve alt sınıfında da kullandığı bir obje haline getirmiştir. Günümüze "Trenyolu saatleri" olarak gelen bu saatler günümüzde koleksiyonu en çok yapılan objelerdendir. 
 
1920’li ve 1940'lı yıllar Karayollarının bugünkü kadar gelişmiş olmadığı yıllardır. Ulaşım araçları içinde tren bir hayli rol oynamaktadır. T.C. Devlet Demiryolları'nda trenlerin zamanında kalkması ve tarifeye uyulması amacıyla birkaç önemli İsviçre Saat firması ile istasyon şeflerine verilmek üzere arkası Şimendifer (lokomotif) resimli ve TCDD ablemli cep saatleri yapılması için anlaşılmıştır. Bunların en gözdeleri Zenith, Omega ve Serkisoff markalı köstekli cep saatleridir.  

Birinci Dünya Savaşı sonrasında tanıtımı yapılan kol saatleri cep saatlerini ikinci plana attığı düşünülse de meraklıları için köstekli cep saatleri hala bir hazine değerindedir.